Misioni ynë

Të jemi partneri postar ideal për individë dhe biznese, duke lehtësuar shkëmbimin e korrespondencave të tyre e duke ofruar shërbime postare të zgjuara, në funksion të tregëtimit nëpërmjet internetit (e-commerce). Fokusi ynë është cilësia maksimale e shërbimit, besueshmëria te partnerët dhe kostoja efikase e bashkëpunimit me ta.